Generalforsamling den 28. februar 2019.

Vi var 115 medlemmer til generalforsamling. Efter velkomsten sang vi Der er et yndigt land.

Derefter var der valg af dirigent og det blev Maja Thomsen.

Maja kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Så gik vi over til afvikling af generalforsamlingen efter dagsorden.

Formanden beretning var en grundig gennemgang af de afholdte arrangementer i årets løb.

Beretningen blev godkendt.

 

Derefter fremlagde kasseren det reviderede regnskab også dette blev godkendt.

 

Fastsættelse af kontingent for 2020 forblev uændret kr. 180,-.

 

På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ellen Gredler, Elin Hald, Gunhild Meldgård og

Karen Kristensen. Der var genvalg til alle. De 2 supplanter til bestyrelsen Jette Rolfsted og Else Skov blev også genvalgt. Revisorer og revisorsupplant var også villige til at tage en tørn mere.

Så det gik godt, men der var jo heller ingen kø til pladserne.

 

Under eventuelt blev det bestemt, at de 10.000 kr. vi har fra foredraget med Søren Gade, skal doneret til Hospitalsklovnene.

 

Tak til Maja for en fin afvikling af dagsorden.

Vi gik nu over til det alle havde glædet sig til, et meget lækkert pølsebord fra Fruehøj Slagter.

Foreningen var vært ved en øl eller vand og derefter kaffe.

Formanden takkede for det store fremmøde og vi sluttede med at synge: Når det igen er slut på

en dejlig dag.