Program 2017-2018

 

Foreningsmarked i Strøgcentret.

Kom og mød Aktive Kvinders bestyrelse.

Lørdag, den 2. september 2017, kl. 10-13.

 

Hyggeaften med bankospil.

Vi starter det nye foreningsår med en hyggeaften.

Mandag den 18. september 2017, kl. 19.00 i Aktivcentret, Norgesgade.

Tilmelding nødvendig.      

 

Besøg hos firmaet  ’House Doktor’.

House Doktor er et firma, der designer møbler, boligtilbehør og meget andet.                    

Firmaet er i rivende udvikling. Det er startet af 3 søskende her fra Ikast.

Vi får fortalt historien om firmaet. Efterfølgende er der rundvisning.

Der serveres kaffe og lidt ’snoller’. Der er ikke salg til firmaets gæster.

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19,00 på Industrivej 26 (showlab)

Tilmelding nødvendig.  Optaget

 

Julearrangement.

En hyggelig eftermiddag med dejlig mad, hvor vi kan slappe lidt af inden

juleræset kommer til os alle. Vi synger nogle julesange og nyder en

frieftermiddag, så kom med godt humør.   (Adgang til salen kl. 12.00)

Lørdag den 11. november 2017 kl. 12.30 i Aktivcentret, Norgesgade.

Bindende tilmelding.  Der bliver afholdt et lille amerikansk lotteri.

Pris 200,00kr. Betales ved indgangen. 

 

Foredrag med Emil Erichsen.

Emil fortæller om de mange oplevelser og erfaringer, som han har

gjort på rejserne med ’Havana’. Han fortæller autentisk og energisk

om livet som skipper, og om det at rejse jorden rundt, når man

kun er i starten af 20èrne og om det ansvar der følger med.

Mandag den 27. november 2017 kl. 19,00 i Aktivcentret, Norgesgade

Tilmelding nødvendig. Pris 150,00 kr.

                                             

Juletur til Den Gamle By i Århus.

Vi starter besøget med frokost i Den Gamle By. Herefter er der guidet  tur rundt

i kvartererne fra 1927 og 1974. Efter rundvisning er der tid på egen hånd.

Derefter mødes vi i selskabslokalet  til eftermiddagskaffe og kage, inden turen

hjem til Ikast, hvor vi er ca. kl. 18.00.

Mandag den 4. december 2017 kl. 10,00 fra Nicolajsens Plads. Pris kr. 495,00

Tilmelding og betaling inden den 15. november 2017. 

 

En tur i  'Horsens Tugthus'.

Vi skal besøge det gamle Tugthus i Horsens, som nu er lavet om til museum.Vi får en

guidet rundvisning, hvor vi kan se de gamle celler og høre spændende  

historier om livet indenfor murene.

Kaffen drikker vi på Vonge Kro på hjemvejen.

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 11.30 fra Nicolajsens Plads i bus.

Tilmelding nødvendig. Optaget.  Pris: kr. 300,00. Kan betales ved bussen eller over netbank til kasseren.               

 

 

Foredrag med Lindy - en 'Rigtig Mand'.

Lindy stiller op til foredrag og andet forfaldende arbejde, som han  udtrykker det.

Han fortæller spændende og medlevende om pludselig at blive landskendt ved

en tilfældighed -  bare fordi man er som man nu engang er. Hvorledes det er

at blive en vigtig del af en seersucces og især hvad der sker bag kameraet.

Mandag den 29. januar 2018 kl. 19,00 i Aktivcentret, Norgesgade.

Tilmelding nødvendig. Pris 150,00 kr.

 

Generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i

hænde senest 8 dage før.  Foreningen er vært ved kaffen.

Onsdag den 28. februar 2018. kl. 19.00 i Aktivcentret Norgesgade.

 

Besøg i Haveoasen, Lind.

Forårsinspiration i 'Haveoasen', hvor indehaveren, Iver, byder velkommen og

fortæller om virksomheden. Derefter vises tilplantning af krukker, forårs-

dekorationer og inspiration til påske. Der er tid til at gå på inspirationstur i

butikken. Der serveres kaffe.

Vi samles på Nicolajsens Plads kl. 18.15 og  kører i egne biler.

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00.

Tilmelding nødvendig.

 

Besøg på Brande Kartoffelmelsfabrik. KMC, Herningvej.

Vi skal besøge kartoffelmelsfabrikken og høre om produktion og brugen af

melet -  en spændende aften. Firmaet er vært ved et let traktement.

Kørsel i egne biler fra Nicolajsens Plads. (Begrænset deltagerantal)

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 16.15.

Tilmelding nødvendig. Optaget.

 

”Morten Korch Museum” og Grønhøj Kro.

På kroen får vi en 2 retters menu. Kroværten fortæller om Morten Korch og

synger nogle kendte sange. Rundvisning i museet. Vi slutter med kaffe og kage.

Kørsel i egne biler.

Tirsdag den 17. april kl. 17.15 fra Nicolajsens Plads.

Bindende tilmelding. 

Prisen er kr. 190,00 + drikkevarer, som betales til kroværten.

 

Sommerudflugt til Mols og Ebeltoft.

Undervejs pause ved Kalø Slotsurin og Slettehage Fyr.

Besøg  på Glasmuseet, derefter tid på egen hånd.

Der er naturligvis god forplejning: Formiddagskaffe med rundstykke,

frokost på Park Hotel og eftermiddagskaffe med kage.

Torsdag den 24. maj kl. 8.00 fra Nicolajsens Plads.

PRIS KUN KR. 495,00

Tilmelding og betaling senest 18. maj til kassereren eller over netbank.

 

                                Ret til ændringer forbeholdes

Rejser ….........

 

Turen til Berlin bliver gennemført

Der er 49 medlemmer, der har meldt sig til turen, som er

fra tirsdag den 26. til  fredag den 29. september 2017.

Afgang kl. 6.00 fra Nicolajsens Plads.

Hjemkomst midt på aftenen den 29. september.

 

Måske, måske ….....

5 dages Senior Velvære i Polen.

Bustur til Kolobrzeg.  5. - 9. februar 2018. Turen indeholder:

4x hotel overnatning - 4x små behandlinger - 4 x morgenmad og aftensmad – 3x

frokost. Fri entre til spa/pool/sauna. 1 aften med musik (polsk aften). 1  eftermiddag med

kaffe/kage buffet. 1 dags udflugt til Karmien Pomorski incl. entre til orgelkoncert.

Pris for hele pakken er kr. 2095,00. i dobbeltværelse.

Tilmelding hurtigst muligt til Karen  tlf. 97 25 14 11 eller 30 64 34 55.

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL EN AKTIV KVINDE

 

Indmeldelse i Aktive Kvinder - Ikast kan ske ved henvendelse

til foreningens kasserer Lisa Kirkeby, tlf. 22 80 41 29

E mail:  lisakirkeby51@gmail.com  

Årskontingent for 2018 er kr. 180,-. Gebyr for påmindelse kr. 25,-.

Udmeldelse af Aktive Kvinder - Ikast skal ske skriftlig inden den 1. oktober

til formanden. I modsat fald hæfter du for kontingent det kommende år      

www.aktivekvinder-ikast.dk

 

Betalinger til foreningen kan ske enten ved brug af netbank (den nemme)  eller ved betaling til kassereren

 

Ved netbank oplyses korttype 73 og kontonr 85963902.

 

I meddelelse til modtager anføres jeres medlemsnr (Nummeret står øverst på adresseetiketten på bagsiden af dette program).

 

Mailadresse: Vi mangler stadig en del mailadresser. Hjælp os og jer selv, så vi i påkommende tilfælde ved programændringer og lignende hurtigt kan få besked ud. Brug  hjemmesiden eller send en mail til Karen.