Generalforsamling den 3.februar 2020.

 

110 Aktive Kvinder mødte til generalforsamlingen. Efter velkomsten sang vi ”Den danske sang”.

Herefter gik vi over til generalforsamlingen.

Maja Thomsen blev valgt til dirigent og Ketty Lauridsen og Jytte Nørholm til stemmetællere.

Formandens beretning blev godkendt. Lisa fremlagde regnskabet som også blev godkendt.

Kontingent for 2021 blev uændret kr. 180.00.

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lisa blev genvalgt med applaus.

Herefter valg af yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Else Skov Olesen og Jette Rolfsted ville

begge gerne forsætte, så det blev til skriftlig afstemning. Jette blev valgt og Else blev 1. suppleant.

Jytte Nørum stillede op og blev valgt til 2. suppleant.

Revisorerne Birthe Holck og Dorthe Flamild modtog genvalg. Revisorsuppleant Herdis Madsen modtog også genvalg. Tak til jer, der valgte at gøre et stykke arbejde i vores forening.

 

Bestyrelsen har indtil nu bestået af 7 personer, men vi har valgt, at der fremover skal være 5 i bestyrelsen, som står i vedtægterne.

 

Under eventuelt blev der efterlyst nogle medlemmer, som ville hjælpe med at

afvikle hjemme arrangementer, og man kunne skrive sig på en seddel. Det gik fint og tak til jer der meldte sig, I hører fra os.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og Maja fik en buket blomster,

Derefter var der snitter og tapas kager til kaffen.

Vi sluttede med at synge ”Når det igen er slut på en dejlig dag”.