Program 1. halvår 2022

                      Program for 1. halvår af 2022

 

”Reservemor i felten,”  Foredrag med Ruth Brix Christensen

Ruth fortæller om sine oplevelser som leder af Soldaterhjemmene i Irak

og Afghanistan. Hun bagte tonsvis af brød og bryggedensen. spandevis af

kaffe, men hendes vigtigste opgave var at lytte til soldaterne.

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00 i Aktivcentret, Norgesgade.

Pris kr. 100,-.

Tilmelding nødvendig.

 

Generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Foreningen er vært ved kaffen.

Onsdag, den 9. februar 2022 kl. 19,00 i Aktivcentret, Norgesgade.

 

Besøg på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning.

Vi skal besøge et meget berømt museum, som ligger lige i vores baghave.

Der bliver guidet rundvisning, og vi slutter af med kaffe og kage.

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 15.30 fra Nicolajsens Plads.

 Pris kr. 150,00.  Vi kører i egne biler.

Tilmelding nødvendig.

 

Besøg på Elvis Museet i Randers.

Tror ikke der er nogen af os, der ikke kender nogle Elvis melodier,

eller en af hans film fra vores yngre år. Derfor har vi lavet en

eftermiddagstur til museet. Ejeren Henrik Knudsen viser rundt, og

det er ikke kedeligt når han fortæller om Elvis – manden og

musikken. Samlingen er blandt de 10 største og forsikret for 10.mill.

Vi slutter med at smage en lækker Memphis Burger (med i prisen)

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 14.00 – afgang fra Nicolajsens Plads i bus.

Pris kr. 250,00.

Beløbet kan indbetales på netbank konto 9282-4577680995 senest 1. april.

Tilmelding nødvendig.

 

Sommerudflugt til Friederichstadt i Nordtyskland.

Friederichstadt er som at komme til en lille hyggelig hollandsk landsby.

Vi starter med en kanalrundfart, derefter en 2- retters menu på en lokal

restaurant. Derefter tid på egen hånd. Ophold ved grænsen på hjemvejen.

Prisen er kr. 695,00 incl. Bus – kaffe og rundstykke – 2 retters menu og

kanalrundfart.

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 7.30 fra Nicolajsens Plads.

Betaling via netbank  konto 9282-4577680995

eller til kasseren senest den 4. maj.