Referat:

Foredrag med overlæge Maren Tarpgaard:
Hvad sker der når man ringer 112…?

Onsdag den 28.9. mødtes 70 forventningsfulde kvinder, for at høre om et meget aktuelt emne – hvad sker der når man ringer 112.

Jytte bød velkommen og præsenterede sig selv og bestyrelsen – Elin var fraværende.

Overlæge Maren Tarpgaard fortalte levende og engageret om sit arbejde ved lægebil, ambulance og helikopter. Det er i fritiden Maren arbejder ved præhospitalet – hendes fuldtidsarbejde er på Intensivafdelingen i Gødstrup, hvor hun er overlæge, og i øvrigt er specialuddannet i at bedøve børn.

Det er ikke et arbejde for sarte sjæle at være tilknyttet præhospitalet, hvorfor det er vigtigt, at man er udstyret med en god portion humor, kan samarbejde og klare omstillinger på meget kort tid. Vi fik et rigtig godt indblik i livet som akutlæge – hvordan det altid gælder om at være ”aftisset”, hvordan man på en døgnvagt bliver revet ud af søvnen og skal stille klar ved helikopteren indenfor 2 min.

Maren fortalte flere små anekdoter fra sit arbejde ved akut lægebil, ambulance og helikopter.

Hvor mange tænker mon på, at den som kører akut lægebilen, har sit eget kørekort på spil, sker der noget, er det ham, som evt. får et klip i kortet og en bøde….. Derfor tag hensyn, når du møder en akut lægebil, ambulance eller andet udrykningskøretøj!

Efter at Maren havde underholdt os en times tid, blev der serveret kaffe og kage.

Herefter afsluttede Maren og der var rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Til slut fortalte Jytte om næste arrangement, at der stadig var ledige pladser og hvordan men tilmelder sig – endelig blev der også orienteret om mulighederne for betaling til vore arrangementer.