Besøg på GULDMINEN, d. 10. april 2024.

50 Aktive Kvinder besøgte GULDMINEN, ISI Idrætsfriskole, hvor Torben Østergaard gav et godt indblik i skolen og det omkringliggende miljø.
Torben er direktør for ISI, hvor han har overordnet ledelsesansvar/ forstanderansvar for ISI, dvs. Højskolen, Efterskolen, Friskolen Guldminen samt kurser.


ISI blev grundlagt i 1994 som Idrætshøjskole, i 2004 kom Idrætsefterskolen og i 2019 Idrætsfriskolen Guldminen. Sideløbende er der kurser og camps.


Vi blev informeret om ideer og tanker bag Guldminen ISI Idrætsfriskole til 150 elever, om Ikast COMPLETE, som er grundatletisk facilitet til alle byens borgere, om DREAM 99, som med 6.000 m2 rummer Guldminen med 41% og FCM Sport + Akademi med 59%.

Sportscampus Ikast-Brande er et unikt miljø og en unik kultur omkring idrætten i Ikast. Herunder talentarbejde på højeste niveau igennem 30 år.

Sportscampus (850 idrætselever, heraf 450 med bopæl 24/7):
- 30 elever på FCM Akademiet
- 150 elever på Guldminen (0. til 9. klasse)
- 60 elever på ISI Idrætshøjskole
- 220 elever på ISI Idrætsefterskole
- 140 elever på Sportsstar College
- 250 elever på SGU Nordre Skole (Sportslig grunduddannelse)

2.500 idrætsudøver i bredde- og eliteidræt.

 

Ikast COMPLETE:
En topmoderne nytænkt idræts-multifacilitet, der via 20 ”boxe” understøtter til bevægelse og udvikling af de idrætslige kompetencer, der skaber den komplette atlet.

Anlægget er frit tilgængeligt for alle borgere, har tværidrætsligt og alsidigt fokus, og skaber bro mellem foreningsliv, sportskompetencer, leg og læring.
(Der er en fantastisk udsigt fra tårnet)

 

DREAM 99:
Base for FCM og direktør Claus Steinlein.
Samling af hele FCM´s sportslige sektor: Administration, ledelse, superliga, akademi m.m.  Der er 40 værelser til talenter (U17 og U19).

 

ISI FORMÅL OG GRUNDLAG:

På ISI elsker vi idræt… og giver mulighed for at dyrke det på højt / seriøst plan.

Vi brænder for personlig udvikling (socialt, fagligt, sportsligt) som helt menneske og inden for sin sportsgren.

Vi inspirerer til at dyrke drømmen og nysgerrigheden, og vil gøre eleverne parat til at møde verden.

Vi ønsker at udvikle robusthed, livslang læringsparathed, glæde og ansvarlighed hos eleverne.

ISI IDRÆTSFRISKOLE – GULDMINEN:

Vi tror mere på miljø end medfødt talent.

Vi tror på at kvalitet og talent kan findes, dyrkes og fremelskes i det rigtige miljø, gennem glæde, stor indsats og hårdt kvalificeret arbejde.

I Guldminen møder eleven en verden gennem idræt, leg, lyst, glæde og individorienteret læring.
Skolen er meget opmærksom på de forskellige læringsstile:

Holistisk - for det holistiske barn, som lærer bedst i helheder.

Analytisk - for det analytiske barn, som lærer bedst i detaljer.

Visuelt - for det visuelle barn, som lærer bedst ved at se på tekst og billeder.

Kinæstetisk - for det kinæstetiske barn, som lærer bedst ved at bevæge sig.

Auditivt - for det auditive barn, som lærer bedst ved at lytte.

Taktilt - for det taktile barn, som lærer bedst ved at bruge hænderne.


Eksempel på en skoledag på Guldminen:

Eleverne kan møde ind fra kl. 6:30 - 7:30, hvor der er SFO,
kl. 7:30 er der morgenmad til alle
8:00 - 9:45       Sport / atletik
9:45 - 11.15     Formiddagssnack, derefter Kulturfag
11:15 - 12:15   Middagsmad og pause
12:15 - 12:45   Læsning
12:45 - 14:15   Naturfag
14:15 - 15:00   Eftermiddagssnack og samling
15:00 - 16:30   Fodbold / Håndbold

 


Efter Torbens oplæg var vi rundt på skolen.

Det er et spændende sted, hvor børnene udvikler sig og lærer på deres præmisser. 


Meget interessant aften, som sluttede med kaffe og jordbær/rababerkage i Sportscafeen, Sportscenter Ikast.